Combineren van de 380kV en de 150kV rondom Delft

De huidige bovengrondse 150kV-hoogspanningsverbinding langs de Kruithuisweg in Delft verdwijnt onder de grond. Het is de uitkomst van de besluitvorming rondom de aanleg van de Randstad 380kV-hoogspanningsverbinding.

De verkabeling van de 150 kV-bovenlijn vindt plaats op verzoek van de gemeente en na verkregen toestemming van de Minister van Economische Zaken (nu EL&I)

De ondergrondse kabels worden verbonden met de nieuwe Wintrackmasten die aan de westzijde van Delft Wateringen komen te staan. De 150kV- en de nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding komen hier samen.