Het besluit over het definitieve Herziene inpassingsplan is genomen

De ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu hebben een besluit genomen over het definitieve Herziene inpassingsplan Wateringen – Zoetermeer
 
Het ontwerp van het herziene inpassingsplan heeft van 20 april 2012 tot en met 31 mei 2012 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode heeft op 9 mei 2012 een informatieavond plaatsgevonden waarbij de mogelijkheid is geboden mondeling zienswijzen naar voren te brengen. Naar aanleiding hiervan is een tweetal zienswijzen naar voren gebracht. Onlangs is, rekening houdend met deze zienswijzen, het herziene inpassingsplan definitief vastgesteld. Het herziene inpassingsplan is bekendgemaakt door middel van een publicatie in de Staatscourant.
 
Van vrijdag 6 juli 2012 tot en met vrijdag 17 augustus 2012 ligt het definitieve Herziene rijksinpassingsplan ten behoeve van het project Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding Wateringen – Zoetermeer ter inzage.
 

Het definitieve rijksinpassingsplan inzien?

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn vanaf vrijdag 6 juli 2012 beschikbaar via www.bureau-energieprojecten.nl.
Tevens liggen met ingang van vrijdag 6 juli 2012 tot en met vrijdag 17 augustus 2012, tijdens reguliere openingstijden, ter inzage bij:
 
  • Ministerie van Economische Zaken, Informatiecentrum, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag,
    T (070) 379 89 11;
  • Stadswinkel van Delft, Phoenixstraat 16, Delft, T 14 015;
  • Gemeentekantoor van Pijnacker-Nootdorp, Oranjeplein 1, Pijnacker,
    T 14 015.