Het hoogspanningsnetwerk

Hiernaast vindt u een kaart waarop het Nederlandse hoogspanningsnetwerk staat aangegeven. Het hoogspanningsnetwerk omvat alle elektriciteitsverbindingen van 110 kV en meer. Het gaat om de hoogspanningsverbindingen die TenneT in beheer heeft.

Ook staan op deze kaart de grote projecten aangegeven. Deze projecten zijn projecten van nationaal belang waarop de Rijkscoördinatieregeling van toepassing is. De ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu gezamenlijk zijn samen bevoegd gezag.

Meer informatie over de andere grote projecten vindt u via onderstaande links:

Nieuwe grensoverschrijdende verbinding: Doetinchem-Wesel 380kV (www.doetinchem-wesel380kv.nl)
Van Noord naar West-Nederland (Eemshaven-Vierverlaten): Noord-West 380kV (www.noord-west380kv.nl)
Randstad (Wateringen – Zoetermeer): Randstad 380 kV - zuidring
(www.randstad380kv-zuidring.nl)
Randstad (Beverwijk-Zoetermeer): Randstad 380kV - noordring
(www.randstad380kv-noordring.nl)
Van Zuid naar West-Nederland (Borssele-Tilburg): Zuid-West 380kV
(www.zuid-west380kv.nl)