Nieuws

2015

28-04-2015

Bolmysterie opgelost: Vogelverschrikkers anno 2015 in de Randstad

Langs de A9 tussen het Rottepolderplein, de Spaarndammerdijk en de Inlaagpolder zijn de afgelopen dagen rijen met mysterieuze bollen verschenen. Is het kunst, een windvanger, protest tegen de hoogspanningskabel of een vogelverschrikker?

2013

02-10-2013

Opening en open dag 'Randstad 380 Zuidring'

Vrijdag 6 september is de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding 'Randstad 380 Zuidring' officieel in gebruik genomen.
28-08-2013

Werkzaamheden Kenenburgpad en ronddom opstijgpunt Delft

Op 6 en 7 september zal de Zuidring officieel in gebruik genomen worden. In de aanloop daarnaar toe zullen vanaf 29 augustus werkzaamheden plaatsvinden ronddom het Kenenburgpad voor de opbouw van het terrein waar de opening plaats zal vinden.
16-07-2013

TenneT en LTO voeren hogere vergoedingen in voor grondeigenaren en gebruikers

02-07-2013

Informatiecentrum in Delft gesloten

13-06-2013

'Stromen door de tijd' wint eerste prijs verbijzondering hekwerk TenneT

16-05-2013

Memorie van Antwoord projectprijsvraag

26-04-2013

Eerste testfase Zuidring technisch succesvol verlopen

11-04-2013

Ontwerpers opgelet! Projectprijsvraag transformatie hekwerk OSP 14, Delft

19-03-2013

Nieuwsbrief Terugblik op de aanleg Zuidring verspreid

12-03-2013

Sloop mast opstijgpunt Tanthofdreef in gezamelijkheid

11-02-2013

Afscheid van de vakwerkmasten in Delft.

2012

21-12-2012

TenneT en LTO bereiken overeenstemming over afsluitvergoeding

22-11-2012

Deel TenneT 150kV van verbinding Delft-Wateringen in bedrijf

15-10-2012

Ondergronds kabeltracé getest

17-09-2012

Mijlpaal: laatste mast R380kV Zuidring geplaatst

06-07-2012

Ministers hebben besluit genomen over definitieve Herziene inpassingsplan Wateringen – Zoetermeer

26-06-2012

Bewoners Delft kiezen massaal voor "eilandjesvariant" bij opstijgpunt TenneT

14-05-2012

Voorstellen Opstijgpunt 14 Delft

12-04-2012

Nieuwsbrief werkzaamheden trace Zuidring 380kV en 150kV

24-01-2012

Eerste Wintrack hoogspanningsmast Randstad380kV, geplaatst bij Delft

12-01-2012

Nieuwe fietsbrug verbindt Delftse sportpark Tanthof en Abtswoudse bos

2011

22-09-2011

Sportpark Tanthof, Delft beter bereikbaar voor fietsers

15-09-2011

Nieuwe torenvalkkast Zuidring

30-08-2011

Inloopavond informatiecentrum Delft 12 september as.

30-06-2011

Werkzaamheden TenneT zaterdag 2 juli in Delft

20-06-2011

Zuidring: toegang Abtswoudse bos in Delft via Tanthofdreef gesloten

20-06-2011

Wonen nabij bestaande hoogspanningsverbindingen

15-06-2011

Verhagen: ‘Ontlast mensen bij aanleg hoogspanningsleidingen’

29-04-2011

Nieuwsbrief verspreid in de wijk Tanthof

15-04-2011

Start werkzaamheden hoogspanningsverbinding Zuidring

31-03-2011

LTO Nederland, FPG en TenneT tekenen plan van aanpak voor aanleg hoogspanningsverbindingen

30-03-2011

Opening informatiecentrum Delft

21-02-2011

Voorbereidende werkzaamheden bij Delft

04-02-2011

Nieuwsbrief Zuidring verspreid

2010

29-12-2010

TenneT mag beginnen met aanleg zuidring

08-10-2010

Kennisgeving besluiten Randstad 380 kV Zuidring

21-07-2010

Opnieuw afsluiting N 209 en A12 bij Bleiswijk

23-06-2010

Wegafsluiting N 209 en op- en afritten A12 bij Bleiswijk

23-04-2010

Nieuw type hoogspanningsmasten langs A12 bij Bleiswijk geplaatst

06-04-2010

Bouw station Wateringen in volle gang

30-03-2010

Archeologisch onderzoek Abtwoudse bos afgerond

16-03-2010

Archeologisch veldonderzoek in Delft

11-02-2010

Voorbereidende werkzaamheden Randstad 380 kV Zuidring van start

08-02-2010

Innovatieve hoogspanningsmast in productie

2009

02-10-2009

Steunpunt Hoogspanningslijnen

16-09-2009

Besluiten voor Zuidring ter inzage

02-09-2009

Aanleg kabels onder Nieuwe Waterweg

05-08-2009

Animatie over Wintrack

23-07-2009

Loodzwaar transport Westland geslaagd

14-07-2009

90 procent minder vogelslachtoffers door aanpassing aan hoogspanningslijnen

06-07-2009

380 kV-projecten: de stand van zaken

24-06-2009

Uitzonderlijk transport van transformatoren door Westland

29-05-2009

Informatieavonden Zuidring

23-04-2009

Ontwerp-besluiten zuidring ter inzage

07-04-2009

Minister geeft startsein bouw schakelstation Bleiswijk

26-03-2009

Milieu effect rapport zuidring gepubliceerd

2008

23-12-2008

Eerste test Wintrack succesvol verlopen

20-11-2008

Aangepaste planning Randstad380kV

16-09-2008

TenneT presenteert Schadegids Randstad380kV

09-07-2008

Infoavonden

09-07-2008

Overeenkomst over verplaatsing schakelstation Bleiswijk

04-06-2008

Informatieavonden in juni

23-05-2008

Keuze tracé hoogspanningslijn Wateringen-Zoetermeer

20-05-2008

Actiegroep Delft

17-04-2008

Ontwerpbesluiten transformatorstation Bleiswijk ter inzage

10-04-2008

Nieuw type hoogspanningsmast

19-03-2008

'Overlast in Oostzaan moet worden opgelost'

14-01-2008

Nieuwe hoogspanningsverbinding Randstad gaat door

2007

25-11-2007

Hoogspanningslijnen beïnvloeden schadelijke effecten van fijn stof niet

02-11-2007

Kamervragen over PKB Randstad380kV

12-10-2007

Randstad 380 kV-verbinding gaat nieuwe inspraakronde in

27-08-2007

Zoekgebied niet veranderd na inspraakronde

02-04-2007

Inspraak Startnotitie m.e.r. hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer

01-01-2007

Inspraak Randstad hoogspanningsverbinding Beverwijk-Wateringen