Planning

Ondergronds

Alle boringen zijn gereed. De komende maanden worden de sleuven gegraven. Tot en met juli worden er kabels getrokken. De kabels worden vervolgens aan elkaar gemonteerd, dit proces duurt tot medio oktober. Waar mogelijk worden de werkterreinen afgewerkt en de grond in weer in de oude staat teruggebracht. Dit gebeurt in overleg met de eigenaren en gebruikers van de grond.

Bovengronds

De komende maanden wordt op bijna alle mast locaties gewerkt. Alle stadia van de werkzaamheden komen langs. Zoals het graven, heien en storten van de funderingen. Vervolgens het plaatsen van de masten en het trekken van
de geleiders. Aansluitend worden de vogelbeschermers opgehangen.

In het laatste kwartaal van 2012 wordt de nieuwe 380kV en de 150kV verbinding uitvoerig getest. Naar verwachting zal de verbinding medio 2013 in bedrijf gaan. Hierna zullen de oude 150kV masten langs de Kruithuisweg en
de Rijksweg A4 worden weggehaald.