Schade door werkzaamheden

Tijdens de aanleg van de nieuwe Randstad 380 kV- hoogspanningsverbinding in opdracht van TenneT wordt bij de voorbereiding en uitvoering zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan, om overlast en schade voor derden (omwonenden) te voorkomen.

Schade door werkzaamheden

Indien de werkzaamheden leiden tot zaak- en/of personenschade aan eigendommen van derden biedt TenneT de mogelijkheid een schadeclaim in te dienen. TenneT wordt hierbij ondersteund door het schade expertisebureau Lengkeek Expertises. Lengkeek Expertises neemt de claims in behandeling, beoordeelt deze, adviseert omtrent afwikkeling of wijst de claim met redenen onderbouwd af.

Claim indienen

Schadeclaims van derden omtrent eventueel geleden zaak- en/of personenschade kunnen worden aangemeld middels een schademeldingsformulier.
U kunt ook een schadeformulier ophalen bij het bezoekersinformatiecentrum, Kalfjeslaan 2 in de wijk Tanthof in Delft, op dinsdag en donderdagmiddag van 13.00-17.00 uur. Dit formulier stuurt u digitaal naar rotterdam@lengkeek.nl  of per post aan Lengkeek Expertises, Postbus 4264, 3006 AG  Rotterdam.

Beoordeling schade

Uw verzoek wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen waarvan u een bevestiging ontvangt. Vervolgens neemt Lengkeek Expertises contact met u op omtrent toedracht en hoogte van de door u gemelde schadeclaim en maakt mogelijk een afspraak met u voor een bezoek van een schade-expert ter plaatse. Lengkeek Expertises legt toedracht, feiten en schaderapport van de expert naast elkaar beoordeelt of er sprake is van aansprakelijkheid van TenneT of andere bouwpartijen. Als de aansprakelijkheid is aangetoond zal mogelijk schadevergoeding kunnen worden verleend.

Vragen

Als u vragen heeft over de gang van zaken of voortgang van uw verzoek kunt u contact opnemen met Lengkeek Expertises, telefoon: 010- 473 53 22
of per email: rotterdam@lengkeek.nl
of per post: Postbus 4264, 3006 AG  Rotterdam.
Uiteraard bent u met uw vragen welkom in het bezoekersinformatiecentrum van TenneT op dinsdag- en dondermiddag van 13.00 tot 17.00 uur aan de Kalfjeslaan 2 in Delft.