Werkzaamheden

Dit jaar is TenneT begonnen met de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Wateringen en Bleiswijk. Er is gestart met zogenoemde mitigerende maatregelen. Dit zijn voorbereidende werkzaamheden op weg naar de aanleg van de nieuwe verbinding. Dit is om te voorkomen dat bijvoorbeeld vogels gaan broeden op de locaties waar TenneT aan het werk wil gaan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan het weghalen van bomen en struiken en het regelmatig klepelen/maaien van gras en riet: zodat het niet meer aantrekkelijk is om hier een nest te bouwen. Een andere mitigerende maatregel kan het aanleggen van tijdelijke bouwwegen zijn.
 
Samen met bureau Waardenburg (onderzoeksbureau op het gebied van ecologie) en ecologen van de gemeente heeft TenneT een plan gemaakt voor deze maatregelen. Vanaf maandag 21 februari werden deze maatregelen uitgevoerd op de locaties waar de hoogspanningslijn bovengronds wordt aangelegd. De voorbereidingen vinden plaats tussen de N223 en de wijk Tanthof in Delft. Daartussen worden uiteindelijk 6 masten en een opstijgpunt gerealiseerd. 

In april is TenneT gestart met het aanbrengen van een werkplateau bij iedere mastlocatie. We bouwen er het fundament voor de mast met behulp van grote heipalen.

Wat merkt u als bewoner hiervan?

Tijdens het bouwen van de hoogspanningsverbinding zal er meer werkverkeer rijden. Het werkverkeer zal zoveel mogelijk routes aanhouden die het minste overlast veroorzaken. Ook zal er groot transport voorbij komen, bijvoorbeeld met de onderdelen van de masten. Er kunnen alleen wegen gebruikt worden die sterk genoeg zijn voor zwaar verkeer. Indien nodig, worden er wegen verzwaard. Bij het aanleggen van de toevoerwegen rijden er meerdere vrachtwagens met zand langs of door de woonwijk. Per bouwlocatie duurt het aanleggen van de toegangswegen ongeveer een week. TenneT houdt bij de uitvoer maximaal rekening met veiligheid. Daarom zullen de verschillende bouwlocaties afgeschermd worden met bouwhekken. De bouwlocaties zijn juist vanwege de veiligheid ook niet toegankelijk voor publiek.

Bij de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding kan het dan ook gebeuren dat wegen tijdelijk worden afgesloten en er omleidingen zijn. Ook worden er extra wegen aangelegd om de mastlocaties te kunnen bereiken. Dit zijn bouwwegen. Het streven is om van de openbare weg  zo snel mogelijk naar de bouwplaats te komen, via een openbare – of via een bouwweg.

Bij het bouwen van de funderingen van de masten worden heipalen in de grond geslagen. Dit kan aanleiding zijn tot geluidshinder.

Wij doen er alles aan om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Toch kunnen wij dit niet helemaal voorkomen. In ieder geval brengen wij omwonenden tijdig op de hoogte van de werkzaamheden en wordt de planning van bouwwegen in goed overleg afgestemd met de perceeleigenaar. 
Wij bieden op voorhand onze excuses aan voor eventuele overlast.

In de folder 'Stap voor stap een nieuwe verbinding' kunt u lezen wat er in grote lijnen tijdens de aanleg gaat gebeuren.